BSS Congress

Afgelopen week heeft de Congress Committee, een facultaire commissie, het eerste fysieke BSS Congress georganiseerd voor de gehele faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Naast studenten en docenten van deze faculteit, waren er ook externe partijen welkom. Het onderwerp van deze editie was ‘Learning, Unlearning & Relearning’ en het vond plaats in de MartiniPlaza. De dag werd geopend door de Congress Committee zelf, waarna Karen Oldhoven de presentatie van de dag op zich nam. Ook Klaas van Veen heeft ook namens het faculteitsbestuur een kort woordje gedaan. De eerste lezing van de dag werd gegeven door Marinka Kuijpers. Zij vertelde onder andere over carrièreontwikkeling en gaf de aanwezigen mee dat het altijd van belang is om een vraag te hebben voordat je ergens aan begint. Vervolgens was het tijd voor de eerste workshopronde. Er werden verschillende interactieve lessen gegeven over onderwerpen die voor zowel (aanstaande) psychologen, pedagogen als sociologen interessant en relevant waren. Zo waren onder andere bedrijven die veel psychologisch en orthopedagogisch werk verrichten, maar werd er ook een cv-training en een mindfullnesstraining gegeven. Na een uitgebreid verzorgde lunch was het de beurt aan de tweede spreker, namelijk Bas Haaring. Deze spreker won ooit de ‘Clear Language Price’, wat betekent dat hij is uitgeroepen tot de beste spreker onder de Nederlandse academici. Hij vertelde allerlei sociaal-maatschappelijk gerelateerde ‘verhalen’ vanuit zijn filosofische perspectief. Hierna vond er een tweede workshopronde plaats. Als afsluiting van de dag stonden er allerlei bedrijven klaar voor het netwerkevent. Alle vragen van aanwezigen konden worden gesteld en connecties zijn gemaakt. Met live muziek op de achtergrond was dit een gezellige, maar bovenal nuttige toevoeging. Al met al willen wij de Congress Committee ontzettend bedanken voor de organisatie van dit geslaagde congres!