Carrièredag

Afgelopen donderdagmiddag heeft de CarrièreCie voor ons de Carrièredag georganiseerd! Dit jaarlijks terugkerende evenement staat volledig in het tekenen van carrière(keuzes), om sociologiestudenten te helpen met het maken van hun carrièrekeuze. De Carrièredag wordt dan ook voor alle sociologiestudenten georganiseerd en is verplicht om twee keer tijdens je bachelor bij te wonen.

Er waren twee verschillende sprekersrondes, waarbij de studenten konden kiezen uit kiezen uit vier verschillende sprekers. Eén van de spreker is adviseur in zorg en kwaliteit. Een andere spreker is zelfstandig adviseur op gebied van sociale innovaties, duurzaamheid en sociaal beleid. Ook was er een spreker aanwezig die (gemeenten) adviseert op gebied van Leefbaarheid, Veiligheid en Maatschappelijke Integriteit en een beleidsadviseur die zich bezighoudt met de uitvoering van beleid in het sociale domein, zoals de WMO. Naast de sprekersrondes was er ook een workshopsronde. De studenten konden kiezen uit een workshop over carrière- en levensvragen, het ontdekken van je talent of een CV-training. Tot slot is er de jaarlijkse scriptieprijs uitgereikt. Dit jaar mocht Marilie Odding de prijs in ontvangst nemen. Uit haar scriptieonderzoek bleek dat daklozen gemiddeld gezien net zo gelukkig zijn als mensen die niet dakloos zijn, met uitzondering van daklozen die recent dakloos zijn geworden. Deze scriptie heeft een mooie boodschap en heeft onder andere daarom de scriptieprijs verdiend.