Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Deze week heeft de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (HALV) digitaal plaatsgevonden. Tijdens de HALV heeft het bestuur een update gegeven over haar beleidsplan en is er vooruitgeblikt op het komende half jaar. Tevens zijn de balans en resultatenrekening doorgenomen. Veel van de beleidsplannen zijn al (voor een groot deel) doorgevoerd. Hier hebben we het over herwaardering van structuren, employability, het gelijktrekken van de functiebijeenkomsten, het levendig houden van de vereniging in tijden van corona en het aanpassen van de werkwijze van de jaarvertegenwoordiging. Daarnaast zijn er een drietal plannen opgezet. Het gaat hier om het toevoegen van Sociëtasmondkapjes aan de merchandise, het Plantjesplan waarbij studenten stekjes kunnen ruilen en een Sociëtas doorgeefboek waar studenten een persoonlijke bijdrage in achter kunnen laten. De plannen voor de toekomst zijn om de grotere activiteiten die er nog aan komen zo goed mogelijk door kunnen laten gaan. Tevens willen we ernaar streven om de cohesie binnen de vereniging te behouden. Dit onder andere doormiddel van meer kleine projecten zoals het Plantjesplan en het Sociëtas doorgeefboek.

Sponsoren

Jaarplanning

Sociëtas organiseert gedurende het jaar verschillende activiteiten. Dit zijn enerzijds activiteiten gericht op het tot stand brengen van verbinding tussen de leden. Anderzijds zijn dit activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op de arbeidsmarkt van de socioloog. Voor elk wat wils dus!

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op