Master- en minorenvoorlichting

Deze week heeft de CarrièreCie de master- en minorenvoorlichting georganiseerd. Studenten die binnenkort een minorkeuze of masterkeuze moeten maken, hebben informatie gekregen over de verschillende mogelijkheden. Meerdere studenten die dit reeds hebben gevolgd, kwamen iets vertellen over hun keuze en de inhoud van de minor of master die zij hebben afgerond. De minoren die zijn behandeld zijn psychology in society, challenging youth, data wise, misdaad & straf, politiek & bestuur, journalistiek en de zelf samengestelde minor. De masters die zijn behandeld zijn arbeid, criminaliteit & veiligheid, gezondheid, welzijn & zorg, sociologie van de netwerksamenleving, politiek, maatschappij & beleid, de educatieve master en de researchmaster. Verder was er voor de aanwezigen uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. De opkomst was erg hoog en het was dankzij de sprekers en de CarrièreCie een erg nuttige, informatieve avond!