SoK-eindbattle: foxhunt

Met de eindbattle zijn de SoK-weken afgelopen week ten einde gekomen. Dit jaar werd er een foxhunt georganiseerd, waarbij de SoK-groepjes in een uur tijd zeven vermomde (kandidaats)bestuursleden moesten zoeken in het hele Noorderplantsoen. Door middel van letters, die te verzamelen waren bij de vossen, moest een woord worden gevormd. Na afloop van de eindbattle vond de prijsuitreiking van de SoK-weken plaats. De beste drie groepjes hebben leuke prijsjes bemachtigd en de winnaars kregen zelfs echte SoK-trofeeën! De SoK-weken zijn op een mooie manier afgesloten!