UPDATE: Coronavirus

Kijk hieronder voor meer informatie omtrent de ontwikkelingen van Sociëtas

Beste leden, 

 
Het kabinet heeft donderdagmiddag 12 maart besloten dat al het wetenschappelijk onderwijs op de universiteiten in ieder geval tot en met 31 maart zal worden afgelast. De RUG en de Hogescholen volgen dit advies op. De RUG heeft dan ook besloten om vanaf vrijdag 13 maart tot in ieder geval eind augustus alle fysieke colleges, tutorials en tentamenzittingen af te lassen. Wij vragen jullie ook rekening te houden met de adviezen en de andere maatregelen van het Rijksinstituuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Meer informatie kun je vinden op, de door de RUG speciaal aangemaakte webpagina https://www.rug.nl/news/2020/02/update-advice-regarding-coronavirus. Deze pagina wordt steeds bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen. 
 
Als studievereniging hebben wij besloten om de lijn vanuit de RUG hierin te volgen. Als gevolg hiervan hebben wij besloten de volgende maatregelen te treffen:
 • Alle activiteiten tot en met, in ieder geval, 1 juni 2020 worden afgelast. Wij zullen periodiek bekijken of de activiteiten op een ander moment kunnen plaatsvinden. Hierover volgt te zijner tijd meer. 
 • In verband met het sluiten van de studieruimtes in alle universiteitsgebouwen wordt Sociëtas Studeert afgelast. Ook TenK-uren zullen niet doorgaan. Daarnaast zal de Bunker tot nader orde gesloten zijn. 
 • Wij zullen nauw contact houden met commissies, jaarvertegenwoordigingen en structuren de komende periode. Voor vragen kunnen zij terecht bij hun desbetreffende contactpersoon van het bestuur. 
Voor informatie en vragen zijn wij als bestuur telefonisch bereikbaar. Naast de mail, secretarissocietas@rug.nl, zijn wij ook mobiel bereikbaar op de volgende nummers:
 • Jesper van der Veen, voorzitter
  06-14919997
 • Anouk Reitsma, secretaris
  06-15138723
 • Sanne Martena, penningmeester
  06-29243006
 • Maaike van Bockhooven, commissaris interne contacten
  06-15533630
 • Rieneke Dalmolen, commissaris externe contacten
  06-20988764
Tot slot, indien jij verschijnselen van het virus hebt of herkent, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Wij hopen jullie met dit bericht op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Volg onze sociale media kanalen en de website voor updates omtrent deze maatregelen. Wij zullen jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden. Pas op jezelf en wij hopen jullie snel weer te zien! 

Sponsoren

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op