Raad van Advies

De RvA is een adviesorgaan voor het bestuur. Het is een groep van zeven oud-bestuursleden die de notulen van de bestuursvergaderingen leest en het bestuur van feedback en advies voorziet.

“Goede raad is goud waard”

Wanneer het bestuur het even niet meer weet, is er de Raad van Advies. De RvA staat altijd
klaar om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Met jarenlange ervaring en daardoor
waardevolle kennis in huis, hebben we altijd een antwoord klaar. Op de ALV kritisch zijn en
menen dat het in ons eigen bestuursjaar beter ging, is slechts één van onze vele taken.
Daarnaast hebben we altijd een ‘gezellige dag’ en stelt de RvA ons in staat om nog even
belangrijk te kunnen doen. Kortom, het is een mooie manier om af te kicken van ons
bestuursjaar en nog een jaartje gezellig te doen bij de mooiste vereniging die er bestaat.

Het is dan ook niet voor niks dat onze voorzitter Klaas inmiddels al 5 jaar bestuur-af is, maar
nog steeds het bestuur van advies wil voorzien. Ook Stijn zijn bestuursjaar ging al bijna een
half decennia geleden van start. Daarnaast hebben we Minke, die bestuur deed in ’16-’17.
Hannah en Roos vertegenwoordigen het 28 e Sociëtasbestuur. Tenslotte hebben we er dit
jaar twee nieuwe aanwinsten bij. Jildou en Anouk hebben vorig jaar bestuur gedaan, maar
kunnen ook nog geen afscheid nemen van Sociëtas.


We hebben er enorm veel zin in om er ook dit jaar weer een adviesvol en gezellig jaar van te
maken!


Liefs, de RvA 2019-2020
PS. Sinds dit jaar zijn wij te herkennen aan onze eigen RvA-truien. Ben jij benieuwd naar onze
(creatieve) functies binnen de RvA? Spot dit op onze truien!

Sponsoren

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op