Raad van Advies

De RvA is een adviesorgaan voor het bestuur. Het is een groep van negen oud-bestuursleden die de notulen van de bestuursvergaderingen leest en het bestuur van feedback en advies voorziet.

“Goede raad is goud waard”

De Raad van Advies (RvA) is in het bestuursjaar 2010-2011 tot leven geroepen om het zittende bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. De RvA bestaat uit oud-bestuursleden die tijdens hun eigen bestuursjaar allemaal de klappen van de zweep hebben gekend en deze ervaringen graag willen delen met het huidige bestuur zodat zij niet de fouten die al eens gemaakt zijn opnieuw hoeven maken, laat staan opnieuw het wiel uitvinden. De adviezen die de RvA uitbrengt aan het bestuur zijn niet-bindend en nadrukkelijk een advies.

De RvA van dit jaar zal bestaan uit:

  • Klaas Wilts
  • Roos A,B.
  • Maarten Bolhuis
  • Minke de Vries
  • Hannah Dietzenbacher
  • Stijn Dollekamp
  • Lotte Hermans
  • Lisanne Boschloo
  • Daan van Gulik

Sponsoren

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op