Jaarvertegenwoordiging

De jaarvertegenwoordiging zijn studenten die namens hun jaar reflecteren op de gevolgde vakken. Dit doen ze door blokverslagen te schrijven, welke vervolgens in de Opleidingscommissie en met de opleidingscoördinator worden besproken.

Jaarvertegenwoordiging

De jaarvertegenwoordiging (JV) vertegenwoordigt de studenten uit elk studiejaar. Zij zijn mede verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. De JV’ers staan in contact met de docenten en kunnen eventuele problemen met hen bespreken. Na elk studieblok zal de JV van elk jaar verslagen schrijven over wat de studenten van de vakken vinden.

De JV komt één à twee keer in de week samen om de problemen die ze is tegen gekomen door te nemen. Vooral in het begin van een blok, als vakken net zijn opgestart, en aan het eind van het blok, wanneer de deadlines in zicht komen heeft de JV de meeste problemen te bespreken. De JV weet meestal zelf al wat die problemen zijn omdat JV’ers zelf ook in de collegebanken zitten en dezelfde deadlines moeten halen, maar het is ook heel belangrijk dat medestudenten hun klachten en problemen aankaarten bij de JV. De JV heeft hiervoor een speciaal e-mailadres, en daarnaast kun je een JV’er altijd aanspreken in de pauzes.

Als blijkt dat er bijvoorbeeld een vak is met een onmogelijke deadline, dan zal meestal één van de JV’ers de taak op zich nemen om dit op te lossen. Meestal houdt dit in om even contact op te nemen met de betreffende docent. Gelukkig nemen de meeste docenten klachten van de JV serieus en is er meestal een passende oplossing te vinden. Op die manier heeft de JV al verschillende problemen weten op te lossen. Zo heeft de JV hertentamens verschoven, deadlines versoepelt en gezorgd voor duidelijkere afspraken en restricties. Meestal is het snel en op een simpele manier op te lossen, en gaat het ten goede van het hele jaar én van de jaren die volgen.

Als JV’er krijg je de opleiding van de andere kant te zien, en niet onbelangrijk, leer je weer talloze nieuwe mensen kennen. Daarnaast is de JV het ideale opstapje naar organen als de OC (opleidingscommissie), FR (Faculteitsraad) of andere commissies binnen jouw studievereniging.

Een klacht van de JV wordt meestal eerder serieus genomen en sneller aangepakt dan een klacht van een enkele student. Zorg er dus voor dat iedere klacht – van slechte collegezalen tot te lange tentamens – bekend wordt bij de JV!

Mocht de JV van jouw jaar nog mensen nodig hebben en is je interesse aangewakkerd, meld je dan aan! Met een beetje gedrevenheid, een kritische blik en een vlotte babbel kom je al aardig in de buurt van de ideale JV’er.

Contact

Voor alle vragen aan de verschillende jaarlagen van de Jaarvertegenwoordiging kun je contact opnemen via sociologie.jv@rug.nl

Sponsoren

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op