Het drieëndertigste bestuur van Sociëtas

Op 11 oktober 2022 is het 33e Sociëtasbestuur ingehamerd. Dit jaar willen wij de plannen van vorige besturen omtrent het verduurzamen van de vereniging voortzetten. Dit gaan wij doen door het beleid aan te vullen met een aantal nieuwe ideeën op het gebied van studentenwelzijn en inclusiviteit. Verder zullen wij meer aandacht schenken aan sport en beweging. Dit gaan wij realiseren door het oprichten van een nieuwe commissie, namelijk de Sportcommissie. Ook zal er een aantal zaken omtrent het lidmaatschap aangepast worden. Zo zal de ledenadministratie professioneler en efficiënter worden door dit via een boekhoudprogramma bij te houden en zal de contributie verhoogd worden. 

Bestuursleden Sociëtas

Demi Stadens

Demi Stadens

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en de vereniging. De voorzitter leidt de interne vergaderingen en ondersteunt de overige bestuursleden waar nodig. Daarnaast is de voorzitter het algemene aanspreekpunt van de vereniging en neemt deel aan sommige externe overleggen.

voorzittersocietas@rug.nl

 

Sem van Tarrij

Sem van Tarrij

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het administratieve deel van de vereniging. De secretaris is daarnaast verantwoordelijk voor het bijhouden en beantwoorden van de inkomende mail en post. Ook maakt het onderhouden van de sociale mediakanalen deel uit van de portefeuille van de secretaris.

secretarissocietas@rug.nl

Jelle Visser

Jelle Visser

Penningmeester

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. De penningmeester stelt de begroting op en is verantwoordelijk voor de in- en uitgaven van de vereniging. Daarnaast begeleidt hij de commissies met hun financiële zaken.

penningmeestersocietas@rug.nl

Kasper ter Brugge

Kasper ter Brugge

Commissaris Interne Contacten

De commissaris intern is de schakel tussen het bestuur en de commissies en structuren. De commissaris intern houdt het functioneren van de commissies in de gaten en geeft advies waar nodig. Daarnaast is de commissaris intern het directe aanspreekpunt voor de commissies.

internsocietas@rug.nl

Eline Meijer

Eline Meijer

Commissaris Externe Contacten

De commissaris externe contacten is het aanspreekpunt voor het contact met de universiteit, de vakgroep, alumni en andere externe partijen. Ook is zij verantwoordelijk voor het acquisitiebeleid van de vereniging en van de commissies.

externsocietas@rug.nl

Oudbesturen van Sociëtas

Sponsoren

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op