Het dertigste bestuur van Sociëtas

Op 8 oktober 2019 is het 30e Sociëtasbestuur ingehamerd. Het bestuur 2019-2020 heeft voornamelijk als streefpunt om de vereniging te verduurzamen. Daarnaast staan toegankelijkheid en gezelligheid binnen de vereniging voorop. Hierbij staat de grote sociale cohesie waar Sociëtas bekend om staat voorop.

Bestuursleden Sociëtas

Jesper van der Veen

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en de vereniging. De voorzitter leidt de interne vergaderingen en ondersteunt de overige bestuursleden waar nodig. Daarnaast is de voorzitter het algemene aanspreekpunt van de vereniging en neemt deel aan sommige externe overleggen.

voorzittersocietas@rug.nl
+31 6 14 91 99 97

 

Anouk Reitsma

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het administratieve deel van de vereniging. De secretaris is daarnaast verantwoordelijk voor het bijhouden en beantwoorden van de inkomende mail en post. Ook maakt het onderhouden van de sociale mediakanalen deel uit van de portefeuille van de secretaris.

secretarissocietas@rug.nl
+31 6 15 13 87 23

Sanne Martena

Penningmeester

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. De penningmeester stelt de begroting op en is verantwoordelijk voor de in- en uitgaven van de vereniging. Daarnaast begeleidt zij de commissies met hun financiële zaken.

penningmeestersocietas@rug.nl
+31 6 29 24 30 06

Maaike van Bockhooven

Commissaris Interne Contacten

De commissaris intern is de schakel tussen het bestuur en de commissies en structuren. De commissaris intern houdt het functioneren van de commissies in de gaten en geeft advies waar nodig. Daarnaast is de commissaris intern het directe aanspreekpunt voor de commissies.

internsocietas@rug.nl
+31 6 15 53 36 30

Rieneke Dalmolen

Commissaris Externe Contacten

De commissaris externe contacten is het aanspreekpunt voor het contact met de universiteit, de vakgroep, alumni en andere externe partijen. Ook is zij verantwoordelijk voor het acquisitiebeleid van de vereniging en van de commissies.

externsocietas@rug.nl
+31 6 20 98 87 64

Oudbesturen van Sociëtas

Sponsoren

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op