Het tweeëndertigste bestuur van Sociëtas

Op 19 oktober 2021 is het 32e Sociëtasbestuur ingehamerd. Het lijkt erop dat dit studiejaar weer meer fysiek mogelijk zal zijn en om die reden is een streefpunt van het bestuur op het versterken van het verenigingsgevoel en de verbinding tussen leden. Daarnaast zal het 32e bestuur zich inzetten voor studentenwelzijn en het studeren ondersteunen voor leden die hier behoefte aan hebben. Verder zal de website aangevuld worden met een inlogportaal voor de leden en wordt er gewerkt aan een nieuwe interne acquisitieregeling. 

Bestuursleden Sociëtas

Meike van der Ploeg

Meike van der Ploeg

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en de vereniging. De voorzitter leidt de interne vergaderingen en ondersteunt de overige bestuursleden waar nodig. Daarnaast is de voorzitter het algemene aanspreekpunt van de vereniging en neemt deel aan sommige externe overleggen.

voorzittersocietas@rug.nl
+31 6 14 67 78 47

 

Sam Beereboom

Sam Beereboom

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het administratieve deel van de vereniging. De secretaris is daarnaast verantwoordelijk voor het bijhouden en beantwoorden van de inkomende mail en post. Ook maakt het onderhouden van de sociale mediakanalen deel uit van de portefeuille van de secretaris.

secretarissocietas@rug.nl
+31 6 83 11 01 13

Maarten Rietman

Maarten Rietman

Penningmeester

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. De penningmeester stelt de begroting op en is verantwoordelijk voor de in- en uitgaven van de vereniging. Daarnaast begeleidt hij de commissies met hun financiële zaken.

penningmeestersocietas@rug.nl
+31 6 11 26 21 95

Sanne Snippe

Sanne Snippe

Commissaris Interne Contacten

De commissaris intern is de schakel tussen het bestuur en de commissies en structuren. De commissaris intern houdt het functioneren van de commissies in de gaten en geeft advies waar nodig. Daarnaast is de commissaris intern het directe aanspreekpunt voor de commissies.

internsocietas@rug.nl
+31 6 11 65 28 47

Thirze Telman

Thirze Telman

Commissaris Externe Contacten

De commissaris externe contacten is het aanspreekpunt voor het contact met de universiteit, de vakgroep, alumni en andere externe partijen. Ook is zij verantwoordelijk voor het acquisitiebeleid van de vereniging en van de commissies.

externsocietas@rug.nl
+31 6 31 99 06 00

Oudbesturen van Sociëtas

Sponsoren

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op