Het eenendertigste bestuur van Sociëtas

Op 14 oktober 2020 is het 31e Sociëtasbestuur ingehamerd. Het voornaamste streefpunt van het bestuur 2020-2021 is om de vereniging levendig te houden in tijden van het coronavirus. Daarnaast willen wij ons inzetten voor herwaardering van de structuren, werken we aan een vernieuwd alumnibeleid en willen we de employability verhogen. Niet te vergeten zal ook dit jaar de grote sociale cohesie waar Sociëtas om bekend staat voorop blijven staan.

Bestuursleden Sociëtas

Onno Haagsma

Onno Haagsma

Voorzitter

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en de vereniging. De voorzitter leidt de interne vergaderingen en ondersteunt de overige bestuursleden waar nodig. Daarnaast is de voorzitter het algemene aanspreekpunt van de vereniging en neemt deel aan sommige externe overleggen.

voorzittersocietas@rug.nl
+31 6 42 07 64 58

 

Anna van der Meulen

Anna van der Meulen

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het administratieve deel van de vereniging. De secretaris is daarnaast verantwoordelijk voor het bijhouden en beantwoorden van de inkomende mail en post. Ook maakt het onderhouden van de sociale mediakanalen deel uit van de portefeuille van de secretaris.

secretarissocietas@rug.nl
+31 6 12 43 01 91

Gemma Ridder

Gemma Ridder

Penningmeester

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. De penningmeester stelt de begroting op en is verantwoordelijk voor de in- en uitgaven van de vereniging. Daarnaast begeleidt zij de commissies met hun financiële zaken.

penningmeestersocietas@rug.nl
+31 6 51 48 49 39

Stefan Vos

Stefan Vos

Commissaris Interne Contacten

De commissaris intern is de schakel tussen het bestuur en de commissies en structuren. De commissaris intern houdt het functioneren van de commissies in de gaten en geeft advies waar nodig. Daarnaast is de commissaris intern het directe aanspreekpunt voor de commissies.

internsocietas@rug.nl
+31 6 33 02 94 97

Bauke van der Kooij

Bauke van der Kooij

Commissaris Externe Contacten

De commissaris externe contacten is het aanspreekpunt voor het contact met de universiteit, de vakgroep, alumni en andere externe partijen. Ook is hij verantwoordelijk voor het acquisitiebeleid van de vereniging en van de commissies.

externsocietas@rug.nl
+31 6 36 30 08 97

Oudbesturen van Sociëtas

Sponsoren

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op