Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp dat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden. Om die reden willen wij Sociëtas als vereniging verduurzamen. Dit willen wij realiseren in samenwerking met de Green Office. De Green Office is binnen de Rijksuniversiteit Groningen het platform dat projecten organiseert en coördineert op het gebied van duurzaamheid. Samen met de Green Office zullen dit jaar de eerste stappen worden gezet naar een duurzamer Sociëtas. Met verschillende initiatieven om de duurzaamheid binnen de vereniging te vergroten willen wij ons steentje bijdragen aan een groenere wereld.  

Opzetten duurzaamheidsplan

Om dit collegejaar te starten met het verduurzamen van Sociëtas willen wij graag een aanvraag doen voor een subsidie bij de Green Office. Hiervoor moet er worden voldaan aan een aantal stappen van een checklist. Wij zullen dit jaar de mogelijkheden verkennen om aan de checklist te voldoen. Voorbeelden van punten in deze checklist zijn onder andere het communiceren van duurzaamheidsinspanningen naar de achterban, partners en geïnteresseerden. Daarnaast willen wij in de commissiebattle een inspanning voor een duurzame activiteit belonen. Verder willen wij het papiergebruik van de vereniging waar mogelijk verminderen, bijvoorbeeld door de documenten op algemene ledenvergaderingen alleen op aanvraag te printen.

Aanschaf herbruikbaar servies

Wij zouden het gebruik van wegwerpplastic binnen Sociëtas willen reduceren en het gebruik van herbruikbaar servies willen stimuleren. Op activiteiten van Sociëtas wordt op dit moment gebruikt gemaakt van wegwerpplastic. Om deze reden willen wij harde plastic borden, kommetjes, bekers en bestek aanschaffen die herhaaldelijk gebruikt kunnen worden bij de betreffende activiteiten van Sociëtas. De bekers kunnen daarnaast gebruikt worden tijdens TenK-uren. De bekers, borden en de rest van het aangeschafte servies zijn buiten activiteiten en TenK-uren om niet bedoeld voor eigen gebruik

 

Duurzaamheidstip

Om duurzaamheid bij de leden onder de aandacht te brengen willen wij iedere tweede dinsdag van de maand een duurzaamheidstip plaatsen op de Instagram- en Facebookpagina van Sociëtas. Door middel van deze ‘Duurzaamheidsdinsdag’ hopen wij de leden bewust te laten worden om duurzamer te leven.

 

Heb jij een goed duurzaamheidsinitiatief? Laat het ons weten!

Sponsoren

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op