Landelijk Overlegorgaan Sociologie

Het Landelijk Overlegorgaan Sociologie (LOS) is een overkoepelende organisatie voor studieverenigingen die zich richten op sociologie. De voornaamste activiteit van het LOS is het organiseren van het Landelijk Sociologie Congres. 

Landelijke Overlegorgaan Sociologie

Wat is het LOS?

Studievereniging Sociëtas vormt samen met de studieverenigingen van alle andere Sociologie bachelors in Nederland het Landelijk Overleg Sociologie. Ieder bestuur van elke studievereniging levert een afgevaardigde voor het LOS-bestuur.

Wat betekent het LOS voor Sociologie in Nederland en voor Sociëtas?

Elk jaar organiseert het LOS-bestuur een landelijk congres voor sociologen, het Landelijk Sociologie Congres (LSC). Dit congres vindt zo centraal mogelijk plaats in Nederland, namelijk in Utrecht. Tijdens dit congres passeren interessante sprekers de revue en zijn er tal van prikkelende workshops. Ook wordt er aandacht besteed aan je masterkeuze door middel van een Mastermarkt. Dit congres is voor alle sociologiestudenten in Nederland toegankelijk voor een zeer lage prijs.

Wanneer is het volgende congres?

Het eerstvolgende congres zal plaatsvinden in 2020, de concrete datum moet nog worden vastgesteld. Het congres zal evenals andere jaren in het teken staan van een actueel thema. Vanuit het hele land komen er grote sociologen vertellen over dit onderwerp. Houd voor meer informatie deze site en de Facebookpagina in de gaten of kijk op www.sociologieoverleg.nl! Op deze website worden daarnaast alle sociologie opleidingen in Nederland, zowel de bachelors als de masters, naast elkaar gezet. Op deze manier kunnen scholieren/studenten deze opleidingen gemakkelijk met elkaar vergelijken en zien welke opties er zijn.

Sponsoren

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op