Landelijk Overlegorgaan Sociologie

Het Landelijk Overlegorgaan Sociologie (LOS) is een overkoepelende organisatie voor studieverenigingen die zich richten op sociologie. Het LOS-bestuur komt samen zaken te bespreken die voor alle studieverenigingen van belang zijn. 

Landelijke Overlegorgaan Sociologie

Wat is het LOS?

Studievereniging Sociëtas vormt samen met de studieverenigingen van alle andere Sociologiebachelors in Nederland het Landelijk Overleg Sociologie. Ieder bestuur van elke studievereniging levert minstens één afgevaardigde voor het LOS-bestuur.

Wat betekent het LOS voor Sociologie in Nederland en voor Sociëtas?

Het LOS is momenteel een overlegorgaan voor alle studieverenigingen van de Sociologiebachelors. Grofweg eens per maand komt het bestuur van LOS samen om het te hebben over de gang van zaken binnen alle verenigingen, waarbij de verenigingen wederzijds informatie kunnen uitwisselen en de best practices als voorbeeld kunnen dienen als voorbeeld voor alle verenigingen.

Ook organiseert het LOS soms activiteiten voor alle sociologiestudenten in Nederland. 

Waar kan ik meer informatie vinden over het LOS?

Het LOS is te volgen op de Facebookpagina, en op de Instagrampagina. 

Sponsoren

Sociëtas Boekenmarktplaats

 

Het bestand voor het kopen en het verkopen van tweedehands boeken kun je hier vinden. 

Jaarplanning

Sociëtas organiseert gedurende het jaar verschillende activiteiten. Dit zijn enerzijds activiteiten gericht op het tot stand brengen van verbinding tussen de leden. Anderzijds zijn dit activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op de arbeidsmarkt van de socioloog. Voor elk wat wils dus!

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op