Studeren in het buitenland 

Met een studie in het buitenland combineer je het leuke met het inhoudelijke. Je doet kennis op, verbetert je taalvaardigheid en wordt zelfstandiger. Bovendien maak je een geweldig avontuur mee. Een unieke ervaring zoals deze wil je toch niet laten schieten?

Wat kan ik doen in het buitenland?

Er zijn twee studiegerelateerde zaken die in het buitenland gedaan kunnen worden.

 • Studeren
 • Zomercursus

Studeren in het buitenland vindt veelal tijdens de minor (een half jaar) plaats.

In overleg met de studieadviseur (en goedkeuring van de examencommissie), kunnen studiepunten die tijdens de minor in het buitenland behaald zijn, omgezet worden in studiepunten die geldig zijn binnen jouw opleiding aan de RUG.

Een zomercursus staat in principe los van de studie. Soms is het wel mogelijk om een bepaalde cursus die gerelateerd is aan je studie, om te zetten in extra studiepunten die ook op je bul verschijnen. Dit komt echter niet veel voor en kan alleen in overleg met de studieadviseur.

In uitzonderlijke gevallen kan een studiegerelateerde zomercursus gefinancierd worden. Meer informatie hierover valt te verkrijgen bij de International Office.

Op welke manier kan ik studeren in het buitenland?

Het tijdelijk volgen van een studie in het buitenland, kan via twee wegen. Daarnaast kan je voor langere tijd in het buitenland studeren.

 • Erasmus+ uitwisselingsprogramma of buiten Europa (Multifaculty Exchange/Canadian Study Center). Informatie verkrijgbaar via de International Office.
 • Freemover, informatie verkrijgbaar via de International Office.

Studeren in het buitenland gaat het eenvoudigst via een uitwisselingsprogramma. De voordelen hiervan zijn dat je geen ander collegegeld betaalt dan aan de RUG en dat je de behaalde studiepunten aan je eigen opleiding krijgt toegekend.

Een aantal buitenlandse universiteiten heeft een RUG-breed uitwisselingscontract. Dat betekent dat studenten van alle bachelors aan de RUG toegang kunnen krijgen tot deze universiteiten. Soms moet een student wel aan bepaalde prestatie- of taaleisen voldoen. Daarnaast zijn er uitwisselingscontracten die alleen voor de studie sociologie gelden.

Niet alle buitenlandse universiteiten hebben een uitwisselingsprogramma met de opleiding sociologie (of psychologie). In sommige gevallen kan je echter als freemover studeren in het buitenland. De nadelen hiervan zijn dat je een ander bedrag (vaak hoger) collegegeld betaalt, dat je behaalde studiepunten niet automatisch geldig zijn voor je studie en dat je alles zelf moet regelen. In overleg met de coördinator internationalisering/studieadviseur is het soms mogelijk om je studiepunten om te zetten. Het voordeel is dat je helemaal vrij bent in je keuze. Let op: niet alle universiteiten accepteren freemovers.

Als je dit wilt, moet je contact opnemen met de coördinator internationalisering. Het is dan wel de bedoeling dat je een duidelijk plan voor ogen hebt. Als je graag ideeën wilt opdoen over eventuele buitenlandse universiteiten, kan je misschien hulp krijgen van docenten of de studieadviseur.

Hoe kan ik dit betalen?

Er bestaan fondsen die beurzen beschikbaar stellen om studeren financieel aantrekkelijker te maken. De exacte criteria om in aanmerking te komen voor deze beurzen, zijn op te vragen bij de International Office.

Hieronder is een lijst weergegeven van voor sociologie relevante fondsen.

 • Beurszoekers
  http://www.rug.nl/education/international-students/financial-matters/grant-finder
 • Erasmusbeurs
  Dit fonds is bedoeld voor studie in het buitenland via een uitwisselingsprogramma en voor stages in het buitenland. Hij geldt alleen voor studie of stage binnen Europa. De beurs wordt toegekend aan instellingen, niet aan individuen. Om deze beurs te ontvangen moet daarom contact worden opgenomen met de international Office.
 • Groninger Universiteitsfonds (GUF).
  Dit fonds is bedoeld voor stages in het buitenland, zowel binnen als buiten Europa. Het biedt een aanvulling op andere beurzen.
 • Marco Polo fonds
  Dit fonds is het complement van de Erasmusbeurs. Dat betekent dat dezelfde eisen worden gehanteerd, maar dat hij alleen verkrijgbaar is bij studie of stage buiten Europa.

Alle informatie over beurzen is op te vragen bij de International Office.

Wat moet ik allemaal regelen?

De belangrijkste punten die je moet regelen zijn financiering, erkenning van de studiepunten, huisvesting, taalvoorbereiding, verzekeringen. Omdat het veel tijd kost en er vroege deadlines zijn, is het aan te bevelen om op tijd hiermee te beginnen.

Daarnaast zijn er vastgelegde criteria waaraan je moet voldoen, alvorens je kunt studeren in het buitenland. Deze hangen af van de wijze van uitwisseling die je verkiest. Je kunt ze bespreken met de International Office.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

In principe organiseert de faculteit GMW één of tweemaal per jaar een bijeenkomst over studie en stage in het buitenland. Deze bijeenkomst wordt tijdig bekendgemaakt via Nestor en via de RUG-site. Mocht je geen toegang hebben tot het gedeelte op Nestor over internationalisering, dan kun je een e-mail sturen naar de International Office.

Daarnaast is het mogelijk om langs te gaan bij de mensen die zich binnen GMW bezighouden met internationalisering. Zo is er voor de gehele faculteit een International Office. Daarnaast zijn er voor alle drie opleidingen de psychologie, pedagogiek en sociologie een coördinator internationalisering, een stagecoördinator, een of meer studieadviseurs.

Als je vragen hebt over financiële of praktische zaken, kun je deze stellen bij de International Office. Als je vragen hebt over welke mogelijkheden er zijn om in het buitenland te studeren, kun je deze stellen aan de coördinator internationalisering. Als het om stage in het buitenland gaat, moet je bij de stagecoördinator zijn. Ten slotte kun je terecht bij je studieadviseur, als je wilt weten hoe een vertrek naar het buitenland invloed heeft op je studieplanning.

Meer informatie over deze contactpersonen, is te vinden in het overzicht van contactpersonen.

Sponsoren

Sociëtas Boekenmarktplaats

 

Het bestand voor het kopen en het verkopen van tweedehands boeken kun je hier vinden. 

Jaarplanning

Sociëtas organiseert gedurende het jaar verschillende activiteiten. Dit zijn enerzijds activiteiten gericht op het tot stand brengen van verbinding tussen de leden. Anderzijds zijn dit activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op de arbeidsmarkt van de socioloog. Voor elk wat wils dus!

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op