Aanmelden als lid

Wil jij lid worden van de leukste studievereniging van heel Groningen? Klik dan op de inschrijflink en meld je snel aan! Wij zorgen voor korting op boeken, gezelligheid en hopen een toevoeging te zijn aan jouw studentenleven!

Onze commissies

AcCie

De Activiteitencommissie organiseert iedere maand sociale en gezellige activiteiten voor de Sociëtas waar iedereen voor uitgenodigd is. Denk hierbij aan paintballen, het liftweekend, maar ook de eindbarbecue wordt door de Activiteitencommissie georganiseerd.

AlmanakCie

De Almanakcommissie stelt ieder jaar weer een almanak samen; het jaarboek van de vereniging! Hierin wordt de actualiteit van het afgelopen jaar besproken, zowel die van de vereniging als die van de samenleving. Daarnaast zijn er foto’s alle activiteiten te zien, sociologische themastukken te lezen en zijn er ingezonden stukken van leden.

CarrièreCie

De Carrièrecommissie organiseert bijna iedere maand een inhoudelijke en interessante activiteit. Deze activiteiten zijn vooral gericht op de loopbaan van de socioloog, maar ook activiteiten die gaan over maatschappelijke kwesties worden door de CarrièreCie georganiseerd.

CoCo

Het Behavioral and Social Sciences Congress wordt elk jaar georganiseerd door de studieverenigingen VIP, ODIOM en Sociëtas. Het doel van het congres is om de studenten van onze faculteit te voorzien van extra kennis van studie-gerelateerde onderwerpen en om ze voor te bereiden op hun toekomstige carrière.

DiësCie

De Diëscommissie is verantwoordelijk voor de verjaardag van de vereniging. Elk jaar is het 3 dagen feest om te vieren dat Sociëtas weer jarig is. Er wordt een lezing georganiseerd, meerdere activiteiten en een eindfeest. In het lustrumjaar van Sociëtas verandert de DiësCie in de LustrumCie, zij organiseren dan het lustrum van Sociëtas.

FeestCie

De Feestcommissie is verantwoordelijk voor de maandelijkse borrels van Sociëtas. Daarnaast zorgen zij ook voor het Gala, Prominent inde Tent, het eindfeest en hier en daar een themafeest!

NachtCie

De Nacht van de Sociologie is een jaarlijks terugkerend evenement. De Nacht van de Sociologie commissie organiseert een avondvullend programma vol met interessante lezingen omtrent een sociologisch thema, activiteiten zoals een loterij en er is traditiegetrouw ook live muziek of cabaret.

IntroCie

De Introductiecommissie organiseert het jaarlijkse introductiekamp voor de nieuwe eerstejaars- en schakelstudenten. Ieder jaar leren in het eerste weekend van het collegejaar deze studenten elkaar kennen middels verschillende spellen en activiteiten. 

TripCie

De Buitenlandse Tripcommissie organiseert ieder jaar een inhoudelijke studiereis naar het buitenland. We gaan een week weg en bezoeken onder andere musea, universiteiten, maar ook verkennen we de stad en omgeving en zo doen we nog veel meer activiteiten in deze week.

MasterCie

De Mastercommissie is de nieuwste commissie van Sociëtas. Deze commissie, gevuld door premaster- en masterstudenten, organiseert jaarlijks een aantal activiteiten gericht op premaster- en masterstudenten. Hierbij kan gedacht worden aan een afstudeerborrel, lezing of stagemarkt.

Onze structuren

Jaarvertegenwoordiging

De jaarvertegenwoordiging bestaat uit studenten die namens hun jaar reflecteren op de gevolgde vakken. Dit doen ze door blokverslagen te schrijven, welke vervolgens in de Opleidingscommissie en met de opleidingscoördinator worden besproken.

Kascontrole

De Kascontrole is een adviesorgaan voor de penningmeester van het huidige bestuur en houdt toezicht op het beheer van deze penningmeester. De Kascontrole bestaat in principe altijd uit twee oud-penningmeesters van het bestuur. Zij controleren minimaal eenmaal per jaar de kas, de saldi en de financiële stukken van de penningmeester. Van deze bevindingen brengt de Kascontrole verslag uit op de Algemene Ledenvergadering.

Promotiestructuur

De Promotiestructuur verzorgt in principe aan het begin van het collegejaar een cursus voor alle commissies, waarin wordt uitgelegd hoe zij promotiemateriaal kunnen maken. Verder is de Promotiestructuur gedurende het collegejaar te raadplegen voor vragen met betrekking tot de promotie.

Raad van Advies

De Raad van Advies is een adviesorgaan voor het bestuur. Het is een groep van acht oud-bestuursleden die de notulen van de bestuursvergaderingen leest en het bestuur van feedback en advies voorziet.

SoAP

De SoAP is sinds 1970 het vakgroepblad van Sociologie. Het periodiek verschijnt drie keer per jaar en behandelt actualiteiten en andere interessante zaken. Voorbeelden van teksten zijn nieuws uit de vakgroep, interessante interviews, artikelen, betogen en columns.

Sponsoren

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op