Sociologie studeren in Groningen

Wat kun je verwachten als je sociologie gaat studeren in Groningen? Lees hier verder voor meer informatie!

Sociologie studenten onder elkaar

Wat sociologie in Groningen zo leuk maakt is dat het een hechte groep mensen is. Studenten uit meerdere jaren hebben contact met elkaar, wat het studeren een stuk aangenamer maakt. Je drinkt onder het leren regelmatig een kopje koffie met elkaar of ziet elkaar op de activiteiten van de studievereniging.

Introductiekamp

Elk jaar wordt er een introductiekamp georganiseerd voor alle nieuwe eerstejaars Sociologiestudenten. Door het introkamp leer je snel je medestudenten kennen en voel je je vanaf de eerste dag al betrokken bij de studie. Alle aanstaande studenten op het kamp zijn nieuw, weinig kennen elkaar. De ervaring is dat je hierdoor gemakkelijk contacten opbouwt. Op het kamp ontstaan banden die vaak de hele studie stand houden. Er gaan ook ouderejaars studenten mee op het introkamp, zij kunnen je misschien al een beetje inwijden in de “Wondere wereld van de Sociologie”. Het kamp is dus ideaal om betrokkenheid met de studie, je medestudenten en het studentenleven te krijgen.

Vakgroep Sociologie

Wat is specifiek voor de sociologieopleiding in Groningen? Sterk in beleid en onderzoek! In 1938 wordt aan de Rijksuniversiteit Groningen het Sociologische Instituut gevestigd. Het is het eerste sociologische instituut van Nederland. In de loop van de tijd ontwikkelde Sociologie in Groningen zich mede onder invloed van het werk van Gadourek tot een sterk onderzoeksgerichte (empirische) variant. Dit is nog steeds een van de sterke kanten van de Groninger Sociologie. Daarnaast ligt er binnen het onderwijs een grote nadruk op het gebruik van (onderzoeks)gegevens voor beleid en de mogelijkheden die dit biedt om veranderingen in een samenleving te bewerkstelligen. Fundamenteel onderzoek en toepassing van die uitkomsten in beleid zijn de twee basisvarianten van Sociologie in Groningen. Deze goede naam op het gebied van onderzoek en de toepassing van onderzoeksgegevens in beleid geldt nu, ruim 65 jaar later nog steeds als een van de sterke kanten van de Groninger Sociologie en de Groninger sociologen die zij aflevert. Met deze goede reputatie hoopt de Sociologie in Groningen een waardevolle bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat dat al te vaak te zeer wordt gedomineerd door economische argumenten.

OMOP-model

Een belangrijke centrale vraag in de sociologie is: “Hoe ontstaat orde in de samenleving?” of in andere woorden gevat “Wat zijn de mechanismen die ten grondslag liggen aan het functioneren van de samenleving?” In de opleiding sociologie in Groningen benaderen we deze vraag vanuit vier maatschappelijke ordes. Daarin is de Sociologie opleiding in Groningen in Nederland uniek. De vier ordes zijn Overheid, Markt, Primaire sociale orde en Organisaties en vormen tezamen het zogenaamde OMOP-model. Hoe deze actoren elkanders gedrag beïnvloeden en hoe een bepaalde orde in de samenleving ontstaat zijn de algemene vraagstukken waar het in de Sociologie om gaat. In Groningen zijn we erg geïnteresseerd in dit samenspel van de overheid, organisaties, de markt en individuele mensen (primaire sociale orde). De overheid stelt regels (wetten) op, de markt bepaalt de stand van onze economie, allerlei organisaties ordenen groepen mensen en vervullen verschillende functies en de primaire orde bestaat uit onderlinge relaties tussen mensen in een maatschappij. Met behulp van dit model leer je het functioneren van de samenleving te begrijpen. De uitkomst van de vier maatschappelijke ordes zijn van belang voor de kwaliteit van het menselijk samenleven en van invloed op verschillende sociale verschijnselen en problemen. Het bevorderen van sociale welvaart is het belangrijkste element in het beoordelen van het functioneren van deze ordes. Elke Groningse sociologiestudent kent dit OMOP-model, maar Groningen is de enige sociologieopleiding in Nederland die zich hier op richt.

Naast het OMOP-model, maak je in de opleiding kennis met enerzijds gedragstheorieën, zoals roltheorieën, evolutionaire gedragstheorieën, rationele keuze theorieën en sociaal-psychologische theorieën en anderzijds interactie-systemen.

Projecten

Het samenkomen van theorie en vaardigheden in projecten is een van de kenmerken van de Groningse Sociologieopleiding. Samen met medestudenten leer je hoe je een onderzoek opzet, uitvoert en de resultaten analyseert. Je past kennis die je hebt opgedaan in theorievakken toe in het schrijven van de theoretische achtergrond van het onderwerp. Tegelijkertijd leer je de verkregen data te analyseren met behulp van een statistisch computerprogramma. Bovendien voer je deze onderzoeken vaak uit in opdracht van externe instanties, zoals adviesbureaus of de gemeente. Dit geeft je meteen een inzicht in mogelijk toekomstige werkvelden.

Mogelijke opleidingen binnen de vakgroep:

 • Bachelor Sociologie
 • Minor Sociologie – Maatschappelijke Orde en Sociaal Welzijn
 • Pre-master Sociologie
 • Master Sociologie – Arbeid, Levensloop en Organisatie
 • Master Sociologie – Criminaliteit en Veiligheid
 • Master Sociologie – Sociologie van Gezondheid, Zorg en Welzijn
 • Politiek, Maatschappij & Beleid
 • Master Sociologie – Maatschappijleer
 • Master Sociologie – Educatieve Master Maatschappijleer
 • Master Sociologie – Social Networks in a Sustainable Society
 • Research Master Sociologie – Human Behaviour in Social Contexts

Meer informatie over de vakgroep Sociologie vind je op www.rug.nl/sociologie.

De stad Groningen

Groningen is een grote, kleine stad: alles is er, en op de fiets ben je snel waar je wilt zijn. Festivals en musea, eet cafés en kroegjes, bioscoopzalen en theaters, Groningen heeft ze. Een op de vijf inwoners is student. Je komt ze tegen op terrasjes, in de supermarkt, voor en achter de bar. Groningen heeft een ruim kloppend hart, je bent er nooit alleen. Studeren is een unieke periode in je leven. Een periode waarin je niet alleen veel kennis opdoet, maar je ook naast je studie zult willen ontwikkelen. De RuG biedt daarvoor alle mogelijkheden. Bestuurlijke ervaring doe je bijvoorbeeld op in een van de commissies van de studievereniging. En ook voor sportieve of culturele ambities is alle gelegenheid. Uniek is het aanbod van de ACLO, het sportcentrum voor studenten.

Studieverenigingen binnen de faculteit GMW :

Sociologie kun je ook studeren aan de volgende Universiteiten naast die van Groningen:

Zusterverenigingen

Bij deze andere universiteiten horen natuurlijk ook andere verenigingen. Dit zijn onze  zusterverenigingen. Dit zijn de volgende studie- of faculteitsverenigingen uit de verschillende steden:

Sponsoren

Sociëtas Boekenmarktplaats

 

Het bestand voor het kopen en het verkopen van tweedehands boeken kun je hier vinden. 

Jaarplanning

Sociëtas organiseert gedurende het jaar verschillende activiteiten. Dit zijn enerzijds activiteiten gericht op het tot stand brengen van verbinding tussen de leden. Anderzijds zijn dit activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op de arbeidsmarkt van de socioloog. Voor elk wat wils dus!

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op