Kascontrole

De Kascontrole is een adviesorgaan voor de penningmeester van het huidige bestuur en houdt toezicht op het beheer van deze penningmeester. De Kascontrole bestaat in principe altijd uit twee oud-penningmeesters van het bestuur. Zij controleren minimaal eenmaal per jaar de kas, de saldi en de financiële stukken van de penningmeester. Van deze bevindingen brengt de Kascontrole verslag uit op de Algemene Ledenvergadering.

Wanneer het over geld gaat, komt de KasCo om de hoek kijken. Deze structuur met oud-
penningmeesters van Sociëtas controleert de bankzaken van onze vereniging. Daarnaast
kan de huidige penningmeester, onze lieve Jel, ook altijd bij ons terecht voor al zijn vragen.
Vers uit zijn bestuursjaar is Maarten het eerste lid van de KasCo. Afgelopen jaar heeft hij met
veel succes de financiële zaken van de vereniging geregeld. Ondanks dat er dit jaar ook
weer gestudeerd moet worden, is Maarten altijd in voor een mibo bij de minnaar of een
feestje.
Een jaar eerder werden de financiële zaken van de vereniging geregeld door Gemma.
Ondanks dat ze bezig is met haar master onderwijswetenschappen, is Gemma nog niet klaar met Sociëtas. Naast de KasCo, zit ze namelijk ook in de Raad van Advies. Aan advies geven
geen genoeg voor Gemma.
We hopen dit jaar weer met veel plezier en succes Jelle en de rest van het 33e bestuur bij te staan met financiële adviezen.

Liefs, de KasCo

Sponsoren

Contactinformatie

RUG – Sociologie
Sociëtas
Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
societas@rug.nl
Tel: 050-3639733

Volg ons op