Carrièredag

Vorige week is de Carrièredag georganiseerd voor alle (bachelor-) studenten Sociologie. De dag werd geopend door professor René Veenstra, waarna er verschillende lezingen gegeven werden. De lezingen vonden plaats op verschillende locaties in en rondom de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen. De lezingen werden gegeven door oud Sociologiestudenten en zij vertelden over hun loopbaan en huidige werkzaamheden. Zo heeft Omar Saleh Omar verteld over zijn werk als coach in werk en participatie bij de gemeente Groningen, heeft Jildou Sijtsma gesproken over haar werk als projectsecretaris, bijvoorbeeld bij de nieuw te realiseren wijk Stadshavens, maar ook bij de ontwikkeling van de Nelflocatie, gelegen in de Grunobuurt. Verder heeft Marcus Verhoeff uitgelegd hoe hij na zijn studie Sociologie terecht is gekomen bij Alliade, waar hij nu Contractmanager Zorgverzekeringswet is en heeft Djamila Boulil gesproken over haar werkzaamheden als docent aan de RUG in cultural/creative entrpreneurship & leadership en verteld over haar eigen onderzoeks- en adviesbureau. Na de lezingen werden er een aantal workshops gegeven die in het teken stonden van een sollicitatiegesprek en konden sociologiestudenten ‘spaddaten’ met alumni. Uiteindelijk werd de scriptieprijs uitgereikt aan Hannah Dietzenbacher. Ook vond er een afsluitende borrel plaats, waar alle aanwezigen onder het genot van een drankje gezellig konden napraten. Het was een nuttige en leerzame dag! We willen de CarrièreCie bedanken voor hun inzet en de goede organisatie.