DenkTank

Onlangs heeft de DenkTank plaatsgevonden. Tijdens deze activiteit werd er eerst een inhoudelijke lezing gehouden door iemand van de regionale jeugdhulporganisatie Kennis in Kracht. De lezing stond in het teken van jeugdzorg en onderwijs. Vanuit de organisatie wordt gekeken hoe de jeugdhulp adviezen kan bieden richting het onderwijs wanneer daar de problematiek onder jongeren ontstaat. Dit blijkt soms nog erg lastig, omdat de meeste jeugdhulp zorgverleners gespecialiseerd zijn in het individu en niet hoe een kind functioneert in een groep. Verder mag een budget wat voor het onderwijs gereserveerd is niet gebruikt worden voor de jeugdzorg en andersom. Dit bracht een interessant vraagstuk naar boven waarbij iedereen erg aan het denken is gezet. Er werden interessante discussies gevoerd. Al met al was het een leerzame middag.