Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering en diner

Op dinsdag 21 maart heeft de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Hier is een nieuw ontwerp van de statuten aangenomen, een belangrijk moment, want deze zijn voor het eerst sinds 2008 weer gewijzigd. Verder heeft het bestuur een update gegeven over het beleidsplan en is er vooruitgeblikt op het komende halfjaar. Zo is de oprichting van de Sportcommissie besproken en zijn er een aantal veranderingen aangaande het lidmaatschap behandeld. De afgelopen tijd zijn we ook bezig geweest met het toevoegen van merchandise en hebben we meer gefocust op duurzaamheid, inclusiviteit, studentenwelzijn en employability binnen Societas en de opleiding Sociologie. Daarnaast zijn we van plan om een Sociëtas boekenmarktplaats op te zetten. De voorlopige resultatenrekening en balans zijn hierna besproken. Tevens is er een aantal HR-wijzigingen aangenomen en zijn er amendementen en moties van de leden behandeld. Na de HALV hebben we genoten van een vegetarisch diner bij Land van Kokanje! Het was een interessante en nuttige avond, waar iedereen heeft kunnen bijdragen aan het verbeteren van de vereniging. We zijn erg tevreden met hoe het afgelopen halfjaar is verlopen en zullen dan ook vol goede moed beginnen aan de tweede helft, waarin nog een heleboel leuke activiteiten gaan plaatsvinden.