Kroegcollege

Onlangs heeft de CarrièreCie een kroegcollege georganiseerd in Grand Café Time Out. Hier waren drie sprekers aanwezig die ons meer verteld hebben over criminaliteit en re-integratie. Zo werd er onder andere gesproken over enkele gebeurtenissen in de stad Groningen en werden er enkele situaties aan het publiek voorgelegd waarbij zij moesten kiezen of er zorg of straf nodig was bij het desbetreffende delict. Verder werd de complexiteit van het begrip crimineel toegelicht, want wanneer is iemand nou per definitie een crimineel? Dit bleek van veel factoren af te hangen, waardoor er ook interessante discussies ontstonden tussen de leden rondom dit onderwerp. Al met al was het een leerzame avond en willen we de CarrièreCie bedanken voor de organisatie.