Minor- en mastervoorlichting

Deze week heeft de CarrièreCie een minor- en mastervoorlichting georganiseerd. Tijdens deze voorlichting kwamen verschillende ouderejaars spreken over de ervaringen die zij hebben (gehad) met de minor of master die zij volgen of hebben gevolgd. Zo werd er gesproken over de volgende minoren: Politiek en Bestuur, Misdaad en Straf, Challenging Youth, Psychology in society, Data Wise en de buitenlandse minor. Verder werden de masters van de vier richtingen van sociologie belicht, namelijk Politiek, maatschappij en beleid, Gezondheid, welzijn en zorg, Criminaliteit en veiligheid én Arbeid: arbeidsrelaties & levensloop. Daarnaast is er ook gesproken over de Educatieve master. Onder leiding van de CarrièreCie was het een zeer informatieve avond!